תענוג אישי, אימון שכלי בלימוד תורה

ד' באדר א' תשס"ח

שאלה:

האם ראוי להשתמש בתורה כדי להחכים נטו, כלומר, למרות שמ"לא לשמה בא לשמה" והתורה היא מקור החיים אך עדיין כשאני רוצה לשכלל את שכלי האם מותר להשתמש בתורה ככלי או שעדיף "להתאמן" על מקצועות אחרים וללמוד תורה רק לשם שמיים? יותר מזה, אני יודע שבתורה אני צריך להתאמץ וללמוד בכל יכולתי אך עדיין כשיש לי מזה תענוג אישי ושאיפה שהיא צדדית לתורה, מה אז?


תשובה:

חכמה נטו בלי הכרה באלהיותה, פסולה. תענוג אישי בלימוד הוא כשר וגם הידור מצוה. עיין הקדמת אגלי טל לר"א מסוכוטשוב.