אמונה שסותרת את השכל

ט"ז באדר א' תשס"ח

שאלה:

האם מותר לקבל אמונה שסותרת את השכל מכיוון שישנה אחדות בהפכים (כוזרי, הרב קוק וכו')? לדוגמא: האמירה שהאלוהים הוא אדם זו סתירה לוגית מובהקת, שהרי הגדרת האינסוף זה שהוא לא סוף ובלתי מוגדר והאדם הוא מוגדר וסופי, יוצא שאם מקבלים דבר כזה זה זלזול מוחלט בשכל שהרי אין כל משמעות לאמירה זו כשם שאין משמעות לשאלה האם ה' יכול לברוא ריבוע משולש, שכן אין דבר כזה כלל?


תשובה:

אין לקבל אמונה שסותרת את השכל. אבל אחדות ההפכים מאפשרת לקלוט בנפש שני צדדים של האמונה שמבוטאים בביטויים הפוכים כגון שיש בחירה חופשית מחד גיסא ושאין בחירה חופשית מאידך גיסא. אך לא שהבחירה החופשית היא בעצמה העדר בחירה חופשית.