כיצד לשמור על ענוה ואמון עצמי בכפיפה אחת?

י"ז באדר ב' תשס"ח

שאלה:

כיצד ניתן לשמור על ענוה ואמון עצמי בכפיפה אחת? למרות שחז"ל אומרים אל תאמין בעצמך עד יום מותך ברור כי אין הכוונה לייצר אנשים מבולבלים שיחששו מכל דבר, אנשים חסרי שידרה ובלי דיעה מוצקת ומבוססת,אולם מצד שני יש בעייה עם דיעה מוצקת מידי כאשר היא טעות, כלומר צריך למצוא את האיזון בין שניהם, כיצד ניתן לאזן בין מידות אילו בפרט ובין אחרות בכלל.


תשובה:

ענוה היא ההכרה שמעלותי אינן שלי כי אם מה שה' מעניק לי אותן. דעה מוצקה אינה סותרת בדיקה עצמית לפרקים.