נדב ואביהוא

כ"ד באדר ב' תשס"ח

שאלה:

אם נדב ואביהוא גדולים ממשה ואהרון, אז לכאורה זה אומר שהם ראו את ה' פנים בפנים יותר ממשה. אז איך התורה מעידה בסוף לגבי משה שלא קם נביא כמשה אשר ידעו ה' פנים בפנים, הרי מדרגתם היתה יותר גבוהה משלו?


תשובה:

מדרגתם היתה גבוהה במובן הזה שהם היו מעל החיים ולכן מתו. במובן הפרטי הם גדולים ממשה. אבל משה מקדש שם שמים בחיים מכוח מדרגתו הכללית הקושרת אותו לכל ישראל.