קלות של תשובה

כ"ד באדר ב', כ' בניסן תשס"ח

שאלה 1:

הרב אמר שהתשובה היא קלה. האם המשמעות היא שכל שאת עוונותיו של האדם נמחקת ברגע,כמו שחס וחלילה הנצרות אומרת מספיק להגיד חטאתי אבי וזהו, הרי צריך לעקור את זה לגמרי מהלב ובלי זה זו אינה תשובה שלימה?


תשובה 1:

נכון שצריך לעקור לגמרי את הרצון לרע מן הלב, אבל זה קל.שאלה 2:

קראתי תשובה של הרב על קלותה של תשובה. הרב כתב שזה קל כי בסך הכך צריך לעקור את הרצון הרע מן הלב. מה קורה אחר כך אם הוא לא מצליח לעקור את הרע באופן מעשי? כלומר - אדם עושה תשובה ואחרי תקופה נופל באותו חטא ואז עוד פעם חוזר בתשובה ומקבל על עצמו באמת לא לחזור לזה והסיטואציה חוזרת על עצמה עוד פעם ועוד פעם... כלומר האם זה שיש לו רצון זה מספיק, אפילו שבעולם המעשה זה לא שווה כלום.


תשובה 2:

בכל פעם זו היתה חזרה בתשובה לכל דבר, גם אם חזר להיכשל. אלא אם כן לא היתה קבלתו שלימה.