נביא כמגיד עתידות, שמואל הנביא

כ"ז באדר ב' תשס"ח

שאלה:

בירור עניין הנביא כמגיד עתידות (בהמשך לשאלות קודמות בנושא ששאלתי את הרב):

- שמואל א' ט',ו': "הנער אומר לשאול ששמואל הוא איש נכבד ו"כל אשר ידבר בו יבוא" ולכן הוא יוכל לומר להם היכן האתונות. מה הקשר בין העובדה שהוא מנבא עתידות לבין הידיעה היכן האתונות? נראה שהגדרת הנביא היא שהוא יודע את העתיד ולכן יודע גם על ההווה יותר מאיתנו.

- בהמשך שם, ישנו פסוק "סוגרים" (פסוק ט') שם מציין הכותב, שבתקופת שאול, לנביא היו קוראים "הרואה" (אולי הכוונה למי שרואה את העתיד) והיום נקרא נביא. מה משמעות השינוי ומה ההבדל הין "רואה" ל"נביא"? הרי שמואל עצמו כתב את ספרו, לכן נראה שההבדל היה כל כך חשוב שבמקום לזרום עם השינוי ולרשום גם בהתחלה נביא ולא רואה, שמואל בכל זאת כתב רואה והוסיף הסבר שרואה זה נביא.

- האם ובאילו שיעורים שהוקלטו במכון מאיר או במקום בר הסגה אחר, ישנו שיעור של הרב המסביר את הגדרת הנביא?


תשובה:

נביא הוא מי שה' מדבר עמו, בין שזה גילוי עתידות או צפונות או דעות, ולפעמים לבקר את החולה כבפרשת וירא. "יקראו לפנים הרואה" הכוונה בימי משה, שתמונת ה' יביט. ויש לשמואל קצת מבחינת משה.