שיעורים נפרדים:

שיעור א', 131 דקות, מכון מאיר (MP3, 39MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב', כ"ח באדר תשס"ז, 93 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג', א' בניסן תשס"ח, 110 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ד', תש"ע, 77 דקות, מכון מאיר (MP3, 27MB).

שיעור ה', ב' בניסן תשע"ו, 70 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ו', כ"ז באדר תשע"ז, 84 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ז', אדר תשע"ח, 76 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ח', כ"ח באדר ב' תשע"ט, 97 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).