המלך עוזיהו, גחזי ושני סוגי מצורעים

ב' בניסן תשס"חשאלה 1:

בסיכום של שיעור הרב על צרעת נאמר על שני סוגי מצורעים ("שפל" ו"אציל") לפי תרגומים שונים של אונקלוס (סגיר וחיור). הרב מביא שם בתור דוגמאות לסוג השני את עוזיהו המלך וגחזי.

ורציתי לשאול את הרב:

1) האם ידוע לנו תרגום אונקלוס של נ"ך? הסתכלתי בתרגומו של יונתן בן עוזיאל של מלכים ודברי הימים ובשני המקומות הקשורים לעוזיהו הוא משתמש דווקא במילה "סגיר".

2) מצד שני, במקרה של גחזי יונתן בן עוזיאל כן מתרגם "מצורע" כ"חיור", אבל קשה לי עם הפירוש של הרב שזה לא נובע משפלותו של גחזי אלא מזה שהוא "נגע בתחום שלמעלה ממנו" - שרצה להתפרנס מקודש ולא מחול - "ולכן נצטרע". איפה עוד במקורות חז"ל יש יחס למעילה כעבירה "אצילה" ולא שפלה?

תשובה 1:

1) אין אונקלוס על נ"ך. דברי בנויים על אונקלוס ולא על יונתן ב"ע.

2) המקור בשפת אמת על תז"מ. אלבק.שאלה 2:

תודה רבה לכבוד הרב על תשובתו. אז איך הרב מסביר את הסתירה בין תרגום יונתן בין עוזיאל לבין מה שהרב פירש על עוזיהו המלך? שאונקלוס חולק על יונתן בין עוזיאל בנקודה הזאת? הרי גם יונתן בין עוזיאל לפעמים משתמש במילה "סגיר" ולפעמים במילה "חיור"...

תשובה 2:

אינני יודע מה הקריטריון של יונתן בן עוזיאל.