השואה ופרק "הנה ישכיל עבדי" מישעיהו

ב' בניסן תשס"ח

שאלה:

בספר מספד למשיח אומר הרב אשכנזי שלתפוס את השואה בתור קורבן של כלל האנושות זו טעות.

מבחינה הגיונית זה מאוד מובן, אבל מה לגבי פרשת "הנה ישכיל עבדי.."(ישעיהו נג')

שלפי חלק מן הפירושים מתייחס לעם ישראל עצמו, וכתוב שם "אכן חוליינו הוא נשא"?


תשובה:

כתבו המפרשים שזו אמירתם של הגויים ולא דעת הנבואה. או לפי פירוש ריה"ל שזה כלב באיברים, החש באופן טבעי את נגע האברים גם בלי לכפר עליהם.