האם ישראל היא מדינת היהודים רק במקרה?

כ' בניסן תשס"ח

שאלה:

אינני מבין למה מדינת ישראל היא הגאולה האחרונה? והרי זו רק מדינת היהודים רק במקרה ולא בעצם. שהרי בן גוריון בקום המדינה נתן זכות בחירה לכל אזרחי המדינה ללא הבדל דת גזע מין וכו'. זאת אומרת בפועל מדינת ישראל היא "מדינת כל אזרחיה" ולא המדינה של העם היהודי. (וזאת למרות הסכמת האומות לתת לעם ישראל מדינה משלו). באם יהיה רוב ערבי של אזרחי המדינה - מדינה זו תהפוך לערבייה. לכן על פי הנ"ל, הקמת מדינה של העם היהודי תהיה רק כאשר תקום ישות מדינית שהיא בעצם חוקתה והגדרתה של העם היהודי (וכמובן שאז אם תהיה הפיכה והשתלטות של עם אחר זה יהיה חורבן). עם ישראל חייב להגדיר את מדינתו על פי הלאום של העם היהודי (בשונה מכל האומות שהגדרת המדינה נובעת מהקישור אל ארצם - יושבי צרפת הם העם הצרפתי).


תשובה:

האפשרות התיאורטית שיהיה רוב ערבי וכו' היא המקרית כי זה נוגע לאופי התפקוד של המשטר, אבל המדינה אינה המשטר כי אם הרבונות של העם היהודי, שמסיבות של תרבותו הפוליטית, בין שהיא טובה בין שהיא קלוקלת, החליט שהוא מעניק שויון זכויות לבני עם אחר. אבל זאת החלטה יהודית ולא של גורם ניטראלי.