יציאת מצריים וכתבים מצריים עתיקים

כ"ג בניסן תשס"ח

שאלה:

א. החוקרים ששוללים את קיומן של התקופות הראשונות במקרא, האם הם טוענים שיש ראיות שמוכיחות אחרת או שמא הם טוענים שאין ממצאים שמוכיחים את קיומן של אותן תקופות?

ב. מהי התשובה ביחס לטענת החוקרים, שאם אכן הייתה יציאת מצרים מדוע היא לא מוזכרת בכתבים המצריים העתיקים, שהרי ידוע שהם היו מקפידים בצורה קנאית לכתוב את דברי ימיהם? וגם אם לא בכתביו של פרעה, מדוע לא בשושלות הרבות שאחריו שנהגו להציג את ההיסטוריה של קודמיהם באור שלילי?


תשובה:

א. הם טוענים שאין ממצאים.

ב. עיין חוברת "על אתר" גליון ז בהוצאת מכללת הרצוג. "לחפור את התנ"ך" מאת מייטליס הוצאת ראובן מס. "יציאת מצרים מציאות או דמיון", והספרים של וליקובסקי. גם העובדה שבהסטוריוגרפיה המצרית ישנם לדעת החוקרים עצמם חורים של מאות שנים. כמו כן סביר שהמצרים השתדלו למחות את זכר המאורע. אגב איך תסביר את שמו המצרי של אחירע בן עינן נשיא נפתלי בלי להניח את שהות אבותינו במצרים?