רחל ולאה, הנגלה והנסתר

י"ג באייר תשס"ח

שאלה:

אם לאה היא עלמא דאיתכסיה ורחל היא עלמא דאיתגליה מדוע חז"ל אומרים לנו שמידתה של רחל היא הצניעות שמורה על דבר נסתר (כך נראה לפי המהר"ל בחידושי אגדות)? וכן מדוע ממנה יצא יוסף שהוא שטנו של עשו מכיוון שהוא דומה לו (כך גם לפי המהר"ל באור חדש) והרי עשו בגורלה של לאה וכך גם נראה מההגיון שלמציאות החומר והעולם הזה מתאימה דווקא הראיה הנסתרת, אם כן איך יוסף בא מרחל?


תשובה:

פנימיות הנגלה גדולה מפנימיות הנסתר. יוסף הוא הכוח של לאה אצל רחל כי בא מתפילתה בעקבות קנאתה באחותה.