דין מלכות ומשיח

י"ז, כ"א באייר תשס"ח

שאלה 1:

לפי מה שהבנתי, לדעת הרב המשיח יכול להיות גם דמוקרט, אך זכור לי שהרב אמר באחד השיעורים בספר הכוזרי שמלך נקרא מי ששולט על הצבא ועל המיסים. לפי הגדרה זו, בצורת השלטון הקיימת היום במדינת ישראל אפילו ראש הממשלה לא יכול להקרא מלך, שכן איננו שולט על הצבא או על המיסים! (לעומת זאת, במשטר הנשיאותי שבארה"ב למשל, נשיא המדינה הוא גם המפקד העליון על הצבא). האם, אם כן, יוכל תנאי המלוכה למלך המשיח להתקיים גם בתור ראש ממשלת ישראל בצורת השלטון הנוכחית? אם התשובה היא כן, אשמח לדעת מדוע, ואשמח לדעת מהי ההגדרה הנכונה ל"מלך".


תשובה 1:

אמרתי את זה על דין מלכות ולאו דוקא על המלך. יש דין מלכות לכל צורת שלטון שיש לה מונופול על המס והצבא. לפעמים הסמכות מרוכזת באדם אחד ולפעמים בין הרשויות.שאלה 2:

תודה על ההבהרה, אך בכל זאת לא הבנתי את התשובה לשאלה שלי. האם יוכל תנאי המלוכה למלך המשיח להתקיים גם בתור ראש ממשלת ישראל בצורת השלטון הנוכחית, או שלא?


תשובה 2:

עיין באי"ה קוק קבצים מכתב יד קודשו כרך א בהוצאת ישיבת רמת גן פנקס אחרון בויסק פיסקאות ו ולד (עמ' לז ונג) בהוצאת מכון הרצי"ה עמ' קב וקלה.