הסיבה לכך שאלישע בן אבויה לא נקרא "רבי"

י"ז באייר תשס"ח

שאלה:

בשיעור בפרקי אבות אמרת שאלישע בן אבויה לא נקרא 'רבי' מחמת גדולתו לפי מאמר חז"ל: "גדול מרב רבי... מרבן שמו". וקשה: וכי אלישע גדול מר' עקיבא, שורש תושב"ע, ורבו המובהק של אלישע ובכל זאת הוא נקרא 'רבי'?


תשובה:

הוא רבו של רבי מאיר אך לא נזכר בתור תלמיד של רבי עקיבא. אך באמת לא מנה אותו הרמב"ם ברשימה של אלה ששמם גדול מכינויים.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)