הרמב"ם על כישוף

י"ח באייר תשס"ח

שאלה:

יש ראשונים (ובינהם הרמב"ם) שסוברים שכל העניין של אוב/ידעוני וכיו"ב הם שקר וכזב. וכן יש סוברים לגבי כישוף/שדים וכו'.

כיצד הרמב"ם וסיעתו יסבירו את רבבות האנשים שטוענים בודאות שהם עושים סיאנסים או מתקשרים עם מתים? לא ניתן להגיד שכולם שקרנים, כי יש אנשים שבאמת טוענים ומאמינים בלב שלם שהם עושים זאת. ואני מניח שיש רבבות של סיפורי מופתים על סיאנסים ותקשורים עם מתים. וכגון שאנשים עושים סיאנס ומקבלים תשובות או שהכוס זזה וכו'. איך הרמב"ם יוכל להסביר את כל זה?

וכן לגבי כישוף - אע"פ שלא ראיתי אני מניח שיש מכשפים שיכולים להוכיח באופן חד משמעי את כוחותיהם.

אם היה בא לרמב"ם מכשף ומראה לו מול העיניים מופת - איך הוא היה מסביר אותו?


תשובה:

הרמב"ם בסוף אגרת תימן מתאר כשפים שהוא ראה ובכל זאת אינו מאמין בהם.