חללי הל"ה וגורל הגר"א

כ"ה אייר תשס"ח

שאלה:

ידוע הסיפור המפורסם של זיהוי 12 חללים מתוך חללי הל"ה בעזרת גורל ההגר"א שעשה הרב אריה לוין.

הפסוקים שהתקבלו ושמות החללים מופיעים להלן: א. בנימין בוגסלבסקי הוא שורה 5 קבר 1. "וממטה בנימין בגורל", כא,ד, יהושע.
ב. עודד בן ימיני, שורה 1 קבר 6, "הלא בן ימיני", כא, שמואל.
ג. יעקב בן עטר, שורה 6 קבר 2, "כל הנפש הבא ליעקב", ויחי, בראשית.
ד. יוסף ברוך, שורה 6 קבר 3, "ויאמר יוסף הבו מקניכם", בראשית.
ה. איתן גאון, שורה 2 קבר 2, "וענה גאון ישראל בפניו", הושע ז.
ו. אליהו הרשקביץ, שורה 1 קבר 7, "ויקח אליהו את הילד", מלכים א, יז.
ז. יצחק זבולני, שורה ' קבר 4, "ולזבולון אמר", דברים.
ח. אלכסנדר כהן, שורה 3 קבר ו, "כהניך ילבשו צדק", תהלים קלב.
ט. יעקב כהן, שורה 2 קבר 1, "נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן", תהלים קי.
י. ישראל מרזל, שורה ו קבר 2, "גם בבל לנפל חללי ישראל", ירמי' נא.
יא. שאול מנואלי, שורה ו קבר 4, "אחת שאלתי", תהלים כז.
יב. יעקב קוטיק, שורה 5 קבר 6.

ניתן לראות שיש שמות שחוזרים על עצמם כגון "יעקב" או "כהן". השאלה כיצד ידעו לשייך את השמות הללו לפי גורל הפסוקים?


תשובה:

אולי בגלל שהמשך הפסוק של כל הנפש באה ליעקב הוא "שבעים" כלומר האות ע' שבתחילת השם "עטר". כמו כן שם ה' המופיע בפסוק "נשבע ה' " הוא לפי הקבלה תואם את מידת התפארת שהיא מידתו של יעקב.