תפילות ביום ירושלים

כ"ז באייר תשס"ח

שאלה:

יש די הרבה דעות לגבי נוסח התפילות של יום ירושלים בערב. ראיתי במחזור של ישראל זיערא שהוא טוען שמתפללים באותו נוסח של ליל יום העצמאות (לפני ואחרי ערבית) - ובמחזור אחר של הרב אריאל אומרים כמה מזמורי תהילים לפני ערבית ותו לו. מה יש להתפלל? אני מצרף נוסח של "על הניסים" של מכון המקדש (מהסידור שלהם). מה חושב הרב לגבי זה - ולמה תפילה זו לא נכנס יותר לציבור שלנו?


תשובה:

בלילה כמו ביום העצמאות אך בלי הלל. וביום כמו ביום העצמאות. אין דעתי נוחה מתפילות שלא תוקנו על ידי הרבנות הראשית.