מאיזה רב ללמוד תורה בימינו

כ"ד באייר תשס"ו

שאלה:

באחד משיעורייך אמרת כי היה לקדמונים ידע נבואי ולכן הם יכלו לדעת ממי ללמוד, שהרי הרב צריך להיות דומה למלאך ה'. שאלתי היא - מהו הקריטריון לרב ממנו צריך לקבל תורה בימינו, בהם אין לנו יכולת נבואית והדעות רבות וסותרות אחת את רעותה?


תשובה:

בימינו אדם לומד מפי מי שניכר במידותיו הטובות, צדקותו וחכמתו, עד כמה שיד שכלנו משגת.