צורה וחומר בתורת המהר"ל

כ"ד בתמוז תשס"ח

שאלה:

האם תוכל להסביר לי את כוונת המהר"ל במונחים: צורה נבדלת שלימה - ביחס לצורת עמ"י, צורה מוטבעת בחומר - ביחס לצורת הכנעני, החומר ביחס למצריים?


תשובה:

לפי אריסטו הצורה יכולה להיות נבדלת מהחומר כמו אצל השכלים הנבדלים=המלאכים, או מוטבעת בחומר, כמו בגלגלים (חומר זך) או בדצח"מ (חומר גס). וזה ההבדל בין ישראל, שאצלם החירות הנשמתית מצויה בפועל, לבין הכנענים שלמרות מעלתם נפלו לשליטת הרע. המצרים מייצגים תרבות המעמידה לכתחילה את החומר בראש מעייניה.