הרמב"ם על נבואה

כ"ז בתמוז תשס"ח

שאלות ותשובות (תשובותיו של הרב באותיות מודגשות):

1.האם לנבואה של הנביאים האמייתים יש קשר לכח המשער? (כח המשער זה כח שמתואר במשנתו של הרמב"ם שהוא נמצא בכל אחד ומאפשר לנו לשער את העתיד, לא ברור אם מדובר על חכמה רגילה או חכמה מיסטית אינטואיטיבית).

לכאורה בחלק ב פרק לח במורה נבוכים משמע שיש קשר, אבל לא בטוח שהבנתי נכון.

הכוח המשער נמצא אצל כל אדם, בעוד שדברי הנביא באים משפע הבא על השכלי והמדמה.

2.מהו כח הדברי? (אני מניח שזהו כח השכל אבל לא בטוח).

זה השכל.

ומה פירוש מה שאומרים שכשגובר כח הדברי על כח המדמה האדם רואה חלומות צודקים? מה הכוונה "כשגובר כח הדברי על כח המדמה"?

שהוא בוחן את ציורי הדמיון במסננת השכל.

3. הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק ז הלכה ב אומר שיש 2 סוגי נבואה - במראה או בחלום. והרמב"ם מתאר את מראה הנבואה כמצב שקורה ביום אחרי שנופלת תרדמה על האדם.

אם כך גם המראה הוא בעצם סוג של חלום, לא? הרי אחרי שאדם נכנס לתרדמה הוא בעצם חולם חלום כמו בלילה.

נכון.

4.מדוע מבחינה רציונלית לא יתכן מצב שקוסמים והמעוננים יצדקו בכל דבריהם כמו הנביאים? בפרט אם התשובה לשאלה 1 היא שגם הנביאים משתמשים בכח המשער.

כי אז מה בעצם ההבדל בין הנביא לבין הקוסם אם שניהם משתמשים באותו כח?

לפי תשובתי הנ"ל, מבואר.