נצח ישראל למהר"ל - ארץ צבי, תפילין

י"ב באב תשס"ח

שאלה:

מהר"ל 1) נצח ישראל למהר"ל בפרק ו' ע"מ מ', מדבר על ארץ צבי, שבזמן שישראל עליה מתרחש נס והיא מחזיקה יותר ואילו בתחילת הספר אמר שהגלות זה זמני ולא טבעי והגאולה זה הטבעי. אם הטבע הוא שישראל בארץ, אזי מצב ארץ צבי, זה הטבע ולא הנס.

2) ע"מ מח עמודה ימנית: "וכן הדין כאשר נושא משא על זרוע נותן של יד בראשו". האם הכוונה שמניח תפילין של יד על הראש? מהיכן ההלכה הזו הגיעה ?


תשובה:

1) הריכוז בארץ הוא טבעי לישראל כמו לכל עם שריכוזו בארצו טבעי לו. אלא שאופיה של הארץ למעלה מן הטבע.

2) נראה שאכן זו כוונתו. איני יודע לזה מקור.