אגדות חז"ל - כללי

י"ב באב תשס"ח

שאלה:

אגדות חז"ל. האם האגדות אלו משלים שמהציאו חז"ל כדי לתאר את מהות הארועים, או שאלו ארועים שקרו וחז"ל אמרו שדווקא הם - הם הסמל המהותי של הארוע? למשל באגדות החורבן על הדם שזרם בטור מלכא או ערימת ראשי הילדים בביתר.


תשובה:

יש שדבריהם בהפלגה. ויש שדבריהם לפי המהות ולא לפי המציאות. ויש שהם משל. ויש כפשוטו.