תענית ושמחה ביום פטירת צדיקים - מקור

י"ח באב תשס"ח

שאלה:

מהיכן כבוד הרב למד את הכלל שהציג בשיעור: מתענים על "צדיקים של תורה שבכתב" ושמחים בפטירת "צדיקים של תורה שבעל-פה"?


תשובה:

רבי צדוק מלובלין בפרי צדיק לל"ג בעומר.