מדוע תיקנו לומר שירת הים בכל יום?

כ"ו באייר תשס"ו

שאלה:

מדוע תיקנו לומר שירת הים בכל יום מה זה שונה מהלל שנקרא מחרף ומגדף? הרי בשניהם מוזכרים ניסים?


תשובה:

בספר המנהיג לראב"ן הירחי כתב שהוא כדי לקיים זכירת גאולה ראשונה "כל ימי חייך". ועדיין אין התשובה הזאת מספקת אותי מכל וכל.