הודעות

חדש!!

יצא לאור הספר הספר החדש של הרב - "ואני תפילה" (על התפילה, 328 עמ', כריכה קשה).

הזמנות: contact.ourim@gmail.com , 0505556775

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)