בעבר לא כולם הניחו תפילין והחזיקו זוג לעצמם - מקור

כ"ח באב תשס"ח

שאלה:

אני זוכר שבאחד השיעורים שהרב נתן, הרב אמר שבתקופות שעברו, לא כולם הניחו תפילין ובטח לא כולם החזיקו זוג לעצמם. מה המקור לקביעה (אם זכרוני אינו בוגד בי)?


תשובה:

תוס' שבת מט, א ד"ה כאלישע.