הרב אורי שרקי

חול המועד - קודש וחול

תשרי תשס"ט
מהוי"ו של "וביום השביעי" למד התלמוד (חגיגה יח, א) שחולו של מועד אסור במלאכות מסויימות. מהה"א של "השביעי" למדנו שאינו אסור בכל מלאכה, ושמסרן הכתוב לחכמים שיקבעו איזו מלאכה אסורה ואיזו מותרת. מכאן עולה שחולו של מועד מכוון כנגד אותיות ו"ה שבשם המיוחד, המורים על התערבות הקודש האידיאלי המבוטא באותיות יו"ד וה"א, עם החול של ההווה. גם למדנו שהוי"ו מוסיף וממשיך קדושה, ושהה"א מגביל את הקדושה לפי מידת העולם הזה. חול המועד הוא אפוא החג המלמדנו את מגמת החיים העליונה של איחוד הקודש עם החול.