הקשית קושיות על גמרא בלימודה בציבור

כ"ח בתשרי תשס"ט

שאלה:

ב"ה אני משתתף בשיעור גמרא קבוע בבית הכנסת. יש לי מנהג שכאשר אני לא מסכים עם דברי הגמרא מאחר ולפי הבנתי הדברים לא נראים הגיוניים אני "תוקף" את דברי הגמרא וטוען טענות "קשות" כשכוונתי היא למצוא את ההיגיון הפנימי והאמיתי של הטענה של הגמרא.

ישנם אנשים הכועסים על דברי בטענה שאיך אני יכול לומר שהגמרא אומרת דברים לא נכונים.

השאלה היא האם לשתוק ולא לבטא את הדעות שלי בצבור כשזה מתפרש כזלזול בדברי הגמרא?


תשובה:

חייבים לשאול כל קושיה כי אנו רוצים לברר את האמת, אבל יש לעשות זאת בענוה ודרך ארץ. עיין רוח חיים לרבי חיים מואלוז'ין על המשנה של "והוי מתאבק בעפר רגליהם".