הרמב"ן נגד הסבר הלכות כשרות על פי טעמי בריאות - מקור

כ"ח בתשרי תשס"ט

שאלה:

הרב אמר שהרמב"ן בפירושו לתורה מתנגד לנתינת הקשר בין הלכות כשרות לטעמי בריאות – אשמח אם הרב יוכל להפנות למקור בפירושו של הרמב"ן בתורה.


תשובה:

ויקרא פרק יא.