הגאונים על אסור לסמוך על התלמוד בענייני רפואה - מקור

כ"ח בתשרי תשס"ט

שאלה:

באיזה תשובה של הרב שרירא/האי גאון נכתב שאסור לסמוך על התלמוד בענייני רפואה מכיוון שרבותינו אינם רופאים?


תשובה:

ר' שרירא גאון,אוצר הגאונים, תשובות שעו – גיטין סח.