הכל טמון בתורה השמימית - מקור

כ"ח בתשרי תשס"ט

שאלה:

הרב לימד כמה פעמים את היסוד בין תורה - זו שבידנו, לבין 'התורה' תורה שמימית שהיא יסודו של עולם ובה באמת טמון הכל (כפי שבד"כ רוצים לטעון על התורה הכתובה שבידנו).

רציתי לשאול האם יש לרב מקור מפורש לדברים הללו, שהרי לכא' מהקדמת הרמב"ן ורבנו בחיי עה"ת משמע שכל החכמות באמת רמוזות בתורה זו שבידנו דווקא.


תשובה:

רמוזות באופן פנימי ולא שאפשר ללמוד החוכמות משם. עיין דרך חיים על "משה קיבל".