תפילה בתקופת בית המקדש

כ"ח בתשרי תשס"ט, כ"ג בטבת תשע"בשאלה 1:

רציתי לדעת האם בני ישראל היו מתפללים באופן אישי בזמן שבית המקדש היה קיים או שעבודת המקדש היומיומית היתה כל מה שהיה? אם הם היו מתפללים לבד ומכיון שאז הם היו משתחוים האם אשפר לתאר לעצמינו שהם היו עושים את זה גם לבד? (כמו הערבים עם השטיחים שלהם להבדיל).

תשובה 1:

היו גם מתפללים ואף לבד.שאלה 2:

התחלתי לשמוע את סדרת השיעורים על ליקוטי מוהר"ן והתעוררה לי שאלה:

הרב אמר שהתפילה נקבעה על ידי כנה"ג מאחר שצריך להתפלל בנוסח הנביאים. מצד שני אמר הרב שהתפילה נקבעה רק לאחר שהיא לקחה את תפקיד הקרבנות. שאלתי היא: האם בימי בית שני כאשר מחד בטלה הנבואה אך מאידך קיימים קרבנות התפללו בנוסח שמונה עשרה אך לא בזמן קבוע? וכיצד מתבארת הגמרא במגילה יח שנשכח הנוסח ורק שמעון הפקולי הזכיר זאת לאחר החורבן?

תשובה 2:

בימי בית שני שרתה שכינה באופן דל מאוד ולכן עדיין הזדקקו לקביעות של זמנים קבועים. אך לא היה סדר לברכות האמצעיות ולכן נשכח עד ימי שמעון הפקולי ביבנה.