שאלה על פרשת מסעי

כ"ט בתשרי תשס"ט

שאלה:

בקשר לפרשת "מסעי" - לשם מה התורה מספרת לנו את המסעות, מה זה מועיל לנו לדעת את זה?


תשובה:

הרמב"ם במו"נ הסביר שזה מחזק את אמינות סיפור יציאת מצרים והנדידה במדבר. גם אני בעוניי כתבתי פירוש למ"ב מסעות כתמצית ההסטוריה.