שאלה על אורות הקודש

כ"ט בתשרי תשס"ט

שאלה:

אוה"ק ח"ג עמ' שיד' - כותב הרב קוק: "כשמתעלים מעל לההגבלות ההגיוניות מתגדל הערך של הטוב עד כדי לעורר חמדה של שלהבת גדולה בכל קומת הנשמה". - שאלתי: מדוע זה דווקא כשמתעלים מעל גבולות ההגיון? אדרבא! כשמסתכלים בהגיון צרוף על העולם אז מתגדל ערך הטוב...


תשובה:

העולם על פי ההגיון נראה אכזרי כי החוק אינו תואם את המוסר.