האם יש סיבה לחפוץ בטובת הכלל מלבד החפץ בטובת עצמך?

כ"ט בתשרי תשס"ט

שאלה:

האם יש סיבה לחפוץ בטובת הכלל מלבד החפץ בטובת עצמך? כלומר, אני חפץ בטובתו של הכלל כי זו מצווה ואני עושה מצוות כדי להדבק בקב"ה שעד לרמת הבנתי זה גם חשיבה על הפרט. ואם תגיד לי לא לחשוב פשוט לעשות כיצד אוכל להגביר את האהבה לכלל?!


תשובה:

אהבת הכלל נובעת מההכרה שאין משמעות לאני שלי אם לא מתוך הכלל. כך שאין הבדל בין הכלל לבין הפרט.