האם אנחנו נמצאים היום בגלות?

ל' בתשרי תשס"ט

שאלה:

רציתי לדעת מה היא היתחסתך לגלות: הווה, עבר? המרכז היהודי נמצא בארץ אבל אנחנו מושפלים בארצנו. מכתיבים לנו איפה לבנות, לשפץ ולהסתכל. רוב העם בהכחשה ומנסים להמשיך את חייהם כרגיל בכוח.


תשובה:

הלחצים הבינלאומיים אינם משנים כלל את העובדה של הריבונות, שהיא הגאולה לפי ההגדרה היהודית של מושג זה.