נצרות ופילוסופיה

ד' בחשון תשס"ט

שאלה:

הרב אמר (בשיעוריו על ספר הכוזרי) שלפני הנצרות היה ייאוש מהפילוסופיה, מדוע? הרי לא ידוע שהפסיקו ללמוד אריסטו וכו'?


תשובה:

ידוע שהפילוסופיה עברה מאריסטו וכו' לאסכולות אחרות, הסטואים והספקנים, מיסטיקה ועוד, מתוך חיפוש משמעות.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)