הבריאה בבראשית א' היא מטאפיזית בלבד - מקור

ד' בחשון תשס"ט

שאלה:

באחד משיעוריו הרב ציין שהבריאה שכתובה בבראשית א' הינה בריאה מטאפיזית בלבד. אילו עוד רבנים סוברים כך? (ואם אפשר גם מקורות).


תשובה:

הרב קוק, אגרת צא.