שמחת ארץ ישראל

ד' בחשון תשס"ט

שאלה:

הרב דיבר בשיעורו בחיפה על השמחה שארץ ישראל משראה על העם... אני מאמין בלב שלם שהמגמה חיובית אך נכון לעכשיו יש מעט אור של שמחה בקרב עם ישראל. מה מונעה מהארץ באמת מלהראות את האנרגיה המשמחת שלה בחיי היום יום? והאם כבוד הרב יכול להראות לי עוד כמה נקודות שמחות בחיי היום יום שארץ ישראל אחראית עליהם?


תשובה:

העיכובים בשמחת א"י אינם דבר מקרי. הנבואה צריכה לשוב אלינו, אך היא צריכה גם להבשיל. אי אפשר שהקרנות רוחניות גדולות כקדושת הארץ תופענה בשלימות כל זמן שלא עלה בידינו לחבר את ההכרות השונות שבעם זו לזו, כל עוד לא נבנה גשר ערכי בין השמאל הימין והדתיים.