"שעלה אלוהים בתרועה ה' בקול שופר"

ו' בחשון תשס"ט

שאלה:

הרב אמר בשיעורים "שעלה אלוקים בתרועה ה' בקול שופר" בתפילה בר"ה בא לומר שהמחיצות הטבעיות ומסתירות של התגלות ה' יורדות ומה שנשאר זה המפגש עם ה' , וכן "ה' הוא האלוקים" זה ההבנה שה' הוא בעל הכוחות כולם ולא להפך.

והרי ה' זה מידת הרחמים ואלוקים זה מידת הדין א"כ זה אמור להיות ההפך?


תשובה:

אלוהים עולה, כלומר נעלם מעולמנו, וה' יורד אלינו בקול שופר.