דמיון, שכל, נבואה

ו' בחשון תשס"ט

שאלה:

אודה לרב אם יוכל להסביר את המושגים דמיון, שכל, ואיך מושגים אלה קשורים אל הנבואה?

(הדברים נאמרים בעיקר באיך שהכוזרי רואה מושגים אלה).


תשובה:

הדמיון הוא הכח המחבר רשמים זה לזה. השכל הוא הכוח המנתח והמפריד בין הנתונים. כשהם מאוחדים וחל עליהם השפע האלוהי, הם יוצרים יצירה חדשה בנפש הקולטת את דבר ה'.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)