יחס למשה רבינו בסוף פרשת האזינו

ח' בחשון תשס"ט

שאלה:

בסוף פרשת האזינו, ה' מתגלה למשה ומבשר לו על מיתתו. למה עכשיו, ברגע הפרדה נפרדים עם טעם כזה רע? "על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל", מה?! מדברים על משה רבינו שגילה את ה' לבני ישראל! הוא עשה את הקידוש ה' היותר גדול בהיסטוריה (במיוחד ביחס לעם ישראל). יציאת מצריים, קריעת ים סוף, מתן תורה. מה אפשר יותר? אז בסדר, היכה בסלע. אז מה? ככה אומרים לו תודה? זה הרושם שמשאירים לנו ממנו?


תשובה:

כדי שלא יחשבו שהיה שותף לחטא המרגלים.