הדין בימים הנוראים

ח' בחשון תשס"ט

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

מכיוון שעכשיו סימנו את הימים הנוראים. יש לי שאלה שמטרידה אותי והיא לכאורה בכל משפט אדם יודע בסופו של דבר מה פסק דינו. ואילו במשפט שנעשה לנו בימים אלו אדם לא יודע מה נפסק עמו, וזה מאד אכזרי. מה הסיבה לכך? שלא יתייאש אם נגזר למיתה ושלא יכנס לשאננות אם נגזר לחיים.

ועוד הרי זה לא מדויק שצדיקים נחתמים לחיים והלא ראינו שהשנה הרבה צדיקים הלכו לעולמם, אשמח גם כן להבהרה בענין הזה. לחיים הוא שישלים שנתו על פי הטבע, ואין זה נוגע לזקנה טבעית.

אם אפשר, וסליחה על החוצפה – קצת יותר מ"כן" ו"לא". תודה. למה יותר אם מעט מילים עונות על השאלה?