כיצד נתהוו נוסחי התפילה השונים?

ט"ו בחשון תשס"ט

שאלה:

כיצד נתהוו נוסחי התפילה השונים? האם מדובר במסורות שונות לכתחילה מתקנת כנסת הגדולה או שמא אלו שיבושי נוסחאות שהתפתחו במהלך השנים? ואם כן אז כיצד זה מסתדר עם תלות אפשרות התפילה במקור נבואי?


תשובה:

שתי הסברות האלה אמנם הועלו במהלך הדורות אך אינן סבירות. יותר פשוט הוא לומר שהכיוון הכללי מהנביאים, והשינויים לפי רוח הקודש של הדורות והעדות.