שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 51 דקות (MP3, 18MB).
שיעור ב', אלול תשס"ח, 45 דקות (MP3, 8MB).
שיעור ג', כ"א באלול תש"ע, 53 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ד', כ"ה באלול תשע"ט, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)