שאלות של ילד על אלוהים

י' בטבת תשס"ט

שאלה:

בננו בן 4.5. יש לו שאלות רבות על האלוקים: האם הוא הכי גבוה בעולם? יש לו בטן? אם אין לו, אז הוא לא הכי גבוה? איפה הוא? אם הוא בכל מקום למה לא רואים אותו?

התשובות שאני עונה עצמי לא מתאימות לו, וגם הסברים פשוטים יותר (כמו - ה' הוא רוחני) לא נקלטים. כיצד יש להסביר לו על כך?

תשובה:

צריך להתחמק מלענות, משום שאין לילד יכולת הפשטה, וכל הסבר שיינתן לו ייקלט בצורה מעוותת. שיחשוב מה שהוא רוצה, הרי ממילא לא קיבול אישור למחשבותיו מהסמכות ההורית, ואז יהיה פתוח לשיפוץ התפיסה כששכלו יתגדל.