שאלות על אורות הקודש: התרחקות מסוד, שיר רביעי

כ' בטבת תשס"ט

שאלה:

יש לי שתי שאלות על כתבי מרן הרב זצ"ל.

בספר אורות ארץ ישראל פסקא ב' הרב אומר שהתרחקות מתורת הסוד מביאה לאי הבנת ערכה של ארץ ישראל (וזה גם גורם לאי קבלת הציונות). למה הרב לא דיבר גם על לימוד התנ"ך? הרי מי שלא למד תנ"ך לא יכול להבין את הדברים האלה.

באורות הקודש במאמר שיר מרובע הרב אומר שמי ששר אתהשיר הרביעי זוכה לאולם הבא. אבל מי ששר שיר רביעי לא שר את השירים האחרים אז למה שיזכה לעוחם הבא? חשבתי שמי ששר את שיר השירים זוכה לעולם הבא.


תשובה:

כי שם הוא מגיב לדעת רש"ר הירש, שדוקא למד הרבה תנ"ך.

השיר הרביעי שייך לנצח כי הקוסמוס הוא ישות חביבה בעיני ה', ולכן זוכה לחיי העולם הבא.