האם מטרת העבודה היא באמת להידמות לה'?

כ' בטבת תשס"ט

שאלה:

האם מטרת העבודה הינה דבקות בהשם? או להידמות לבורא כמשפיע?

הרי גורשנו מגן עדן, כיון שאכלנו מעץ הדעת, לדעת טוב ורע כמו השם והשם מביע חשש שאם נאכל גם מעץ החיים נהייה כמוהו ממש - והאם לא זאת מטרת העבודה!?

וגם כשבני האלוהים באו אל בנות האדם, האל חסם הדרך להשתוות עם האל בהקצבת 120 שנות חיים. וגם בבניית מגדל בלל, חסם השם את הדרך לשמיים, ובלל את שפתם.

אייך מיישבים את הסתירה בין הרעיון להידמות להשם יתברך מחד לבין הגירוש מגן עדן (פן יהיה כמונו), ומגדל בבל, בלילת שפתם על מנת שלא יגיעו לשמיים?


תשובה:

לא ראוי להידמות לאלוהים שלא מתוך התעלות מוסרית. החסימות באות לעזור לאדם לעלות אל מדרגה זו באופן בונה.