מהי אמונה?

ב' בשבט תשס"ט, י"א באב תש"עשאלה 1:

מהי אמונה? הרי היא אינה שכל ואינה רגש - אז מה היא כן? וכיצד מגלים אותה ומכוונים אותה לה'?


תשובה 1:

האמונה היא עצם הקשר עם הנושא הנאמן, מתוך הרגשת הזדהות. כל אחד מגיע לזה לפ הדרכים הנוחות לו.שאלה 2:

מהי אמונה?


תשובה 2:

אמונה היא א. פתיחות ושלוות נפש ביחס לנושא כלשהו. ב. מכלול היסודות התיאורטיים של היהדות.