הרמב"ם והרמב"ן על חידושי המון וחידושי חכמים - מקורות

ט"ו בשבט תשס"ט

שאלה:

בשיעורו של הרב בכוזרי מאמר שלישי אות מא, על שרק על ההמון נאמר שלא יחדשו משכלם אך לא על החכמים הזכיר הרב שהרמב"ם והרמב"ן חולקים (לרמב"ן דעת ביניים בדבר), אשמח אם הרב יתן קצת מקורות לדברי הרמב"ם והרמב"ן.


תשובה:

רמב"ם ממרים ב, ט. רמב"ן על סהמ"צ שורש א, ועי' אגרות ראיה א, קצד.